Regulamin

Chcesz zainwestować we własną książkę? Szukasz wydawcy? My możemy Ci pomóc!

Masz pomysł na książkę? Potrafisz ją napisać? Pisz! Przyślij do nas, a my pomożemy Ci ją wydać i wypromować. Może właśnie teraz robisz pierwszy krok ku międzynarodowej sławie? My Cię do niej poprowadzimy. Jak?

Zapoznaj się z poniższym regulaminem, a wszystkiego się dowiesz.

 1. Właścicielem wydawnictwa „W promieniach” jest…

United Express od lat zajmuje się kolportażem prasy i książek oraz działalnością wydawniczą. Mamy sieć kontrahentów, z którymi współpracujemy, własną księgarnię w Warszawie – Polską Księgarnię Narodową. Działamy we współpracy z wieloma mediami drukowanymi. Mamy doświadczenie i wiemy, jak wydawać książki.

W PROMIENIACH powstało jako odpowiedź na liczne zgłoszenia i zapytania o możliwość wydania książki przez osoby niezwiązane z żadnym wydawnictwem i próbujące swoich sił na rynku wydawniczym.

W ramach wydawnictwa W PROMIENIACH oferujemy wykonanie usługi wydania książki na życzenie. Usługa obejmuje podjęcie takich czynności jak:

 • korekta redakcyjna książki,
 • skład graficzny
 • zaprojektowanie okładki,
 • druk,
 • nadanie ISBN
 • promocja książki na określonych z góry warunkach*,
 • wprowadzenie książki na rynek wydawniczy na określonych indywidualnie warunkach,
 • rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych
 1. Od czego zacząć

Na początek prosimy o:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, łącznie z podaniem dokładnych danych kontaktowych;
 2. załączenie do niego książki w formacie DOC,
 3. załączenie streszczenia publikacji lub jej tematyki
 4. napisanie kilku słów o sobie oraz czy załączona książka to debiut literacki, czy jest to kolejna książka,
 5. przysłanie nam całości na adres mailowy
 1. Pora na cennik

Ponieważ wydawanie i dystrybucja książek są związane z kosztami, w kolejnym etapie określamy to co najważniejsze – podział kosztów i zysków. Na podstawie otrzymanych materiałów przygotowujemy propozycję wydawniczą, obejmującą takie parametry jak: proponowany przez nas format książki, jej oprawa, papier, obecność ilustracji, ilość kolorowych stron, ewentualny projekt okładki, koszt przeprowadzenia korekty redakcyjnej, złamania książki, wysokość jej nakładu, koszt druku i dystrybucji. Podajemy łączną cenę wszystkich usług.

Po przeprowadzeniu tego etapu i dokonaniu wszelkich uzgodnień z autorem, przygotowujemy ostateczny cennik, obejmujący wkład finansowy Autora w wydanie książki.

Po ostatecznym zatwierdzeniu cennika przez Autora książki, podpisywana jest umowa.

UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydania książek, których treść jest niezgodna z prawem, nawołuje do nienawiści lub/i zostanie uznana za nieodpowiadającą projektowi W PROMIENIACH. Decyzja o tym należy wyłącznie do naszego wydawnictwa i nie podlega negocjacjom.

 1. Przystępujemy do działania

Po otrzymaniu wpłaty kosztów przez Autora, w zależności od treści umowy, przystępujemy do działań w niej określonych, zaczynając od redakcji książki i naniesienia korekty. Następnie książka jest przygotowywana do druku w formacie określonym w umowie i – jeśli umowa tak przewiduje – przygotowywana jest okładka. Następnie, po zatwierdzeniu całego projektu przez Autora i stwierdzenia wypełnienia postanowień umowy, książka otrzymuje numer ISBN i jest kierowana do druku.

 1. Dystrybucja

Ostatnim etapem jest dystrybucja książki (chyba, że umowa przewiduje przekazanie całego nakładu na wyłączne potrzeby Autora). Jeśli nakład pozostaje w naszej dyspozycji, Autor otrzymuje swoją, przewidzianą w umowie pulę egzemplarzy, a reszta jest przez nas kierowana do ogólnopolskiej dystrybucji, przeprowadzanej w formie sprzedaży stacjonarnej w Polskiej Księgarni Narodowej oraz internetowej. Po rozpoczęciu sprzedaży dalej rozliczamy się z Autorem w sposób przewidziany w umowie.

SZCZEGÓŁY I ODPOWIEDZI NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA

 1. Czy Autor współfinansuje druk książki?

Tak. W PROMIENIACH wszyscy Autorzy finansują w całości lub współfinansują koszty wydania swojej książki. Decyzja o tym, w jakim zakresie Autor uczestniczy finansowo w edycji swojej książki, należy do naszej firmy.

Dzieje się tak dlatego, że koszty druku i dystrybucji książek są ogromne, sięgają średnio 50 proc. ceny detalicznej egzemplarza książki. Jednocześnie – jedne książki sprzedają się lepiej, inne gorzej. Na cenę książki wpływa również jej tematyka – jedne książki sprzedają się lepiej, inne gorzej. My znamy rynek, współpracujemy z doświadczonymi redaktorami i wiemy, jakie książki obecnie znajdują zainteresowanie, dlatego jesteśmy w stanie przygotować dla każdego z Państwa indywidualną propozycję. Oczywiście – możemy też wydać książkę w ilości określonej przez Autora, ale wówczas Autor będzie ponosił koszty takiego druku.

 1. Czy Autor dostaje tantiemy?

Tak. W przypadku przyjęcia przez nas książki do dystrybucji, podpisujmy stosowną umowę i, jeśli tak ona przewiduje, Autor otrzymuje prowizję od każdego sprzedanego egzemplarza w wysokości określonej w umowie zawartej pomiędzy nami i Autorem.

 1. Czy Autor może wydać książkę w innym wydawnictwie?

Tak, ale dopiero po ustaniu umowy zawartej z naszym wydawnictwem. Autor może wydać swoją książkę także u innych wydawców, ale nie przy wykorzystaniu stworzonej przez nas makiety czy zaprojektowanej przez nas okładki. Zawarcie takiej umowy będzie możliwe dopiero po ustaniu umowy zawartej z naszym wydawnictwem,

 1. Czy przyjmujemy rękopisy?

Nie. Książki muszą być przysłane w programie WORD lub innym umożliwiającym nanoszenie korekty na komputerze. W drodze wyjątku możemy przyjąć rękopis. Zastrzegamy jednak, że w takim przypadku możemy zwiększyć wysokość kosztów ponoszonych przez Autora w związku z koniecznością większego nakładu pracy związanego z koniecznością przepisania rękopisu.

 1. Czy Autor ponosi odpowiedzialność prawną?

Tak. Autor w całości odpowiada za treść książki. My jedynie przyjmujemy zlecenie jej wydania. Nie ingerujemy w treść książki, nie ponosimy więc żadnej odpowiedzialności za jej treść. W przypadku naruszenia przez Autora dóbr osobistych innych osób, całkowita odpowiedzialność spada na Autora. Zastrzegamy, że w przypadku pociągnięcia nas do odpowiedzialności, Autor pokryje wszystkie nasze koszty.

 1. Czy wydamy każdą książkę?

Nie. Mamy prawo odmówić druku książek, które uznamy za sprzeczne z ideą wydawnictwa W PROMIENIACH, książek naruszających prawo lub dobre obyczaje, nawołujących do nienawiści, szydzących lub obrażających uczucia religijne, narażających nas na odpowiedzialność prawną itp. Mamy też prawo odmówić przyjęcia treści rażąco niepoprawnych stylistycznie czy gramatycznie bądź wymagających niewspółmiernego nakładu pracy przy nanoszeniu korekty jak również treści, co do których podejrzewamy, że są plagiatem innych publikacji. Decyzja o odmowie przyjęcia do edycji książki jest naszą wyłączną decyzją i nie podlega zaskarżeniu.

 1. Czy książki będą jakość oznaczane?

Tak. Każda książka wydana w ramach edycji W PROMIENIACH zostanie opatrzona naszym logo umieszczonym na pierwszej i czwartej stronie okładki, a wewnątrz – specjalną informacją o naszym wydawnictwie.

 1. Ile wynosi czas oczekiwania na wydanie książki?

W każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie z Autorem i uzależniony od terminów wyznaczonych przez drukarnię. Staramy się nie przekraczać trzech miesięcy, ale czasem zdarza się, że książka wymaga więcej pracy, ale zawsze informujemy o tym Autora.

 1. Jak wygląda rozliczenie za wydanie książki?

Do wydania książki przystępujemy po otrzymaniu od Autora całości kwoty pokrywającej koszty z jego strony. W przypadku niemożności realizacji zlecenia niezależnych do nas – kwota jest zwracana. W zależności od opcji przyjętej w umowie z Autorem – w całości lub po potrąceniu kosztów zredagowania książki w przypadku gdy zwracamy autorowi zredagowaną książkę.

 1. Czy zwracamy Autorowi zredagowaną przez nas książkę?

Nie. Wydruk z naniesioną korektą jest naszą własnością. Autor otrzymuje od nas egzemplarze autorskie książki. Wydruków nie zwracamy.

 1. Czy Autor może dokonywać sprzedaży książki samodzielnie?

Tak. Jeśli nie będzie zainteresowany sprzedażą i promocją oferowaną przez nasze wydawnictwo.
Nie.
W przypadku powierzenia dystrybucji książki naszemu Wydawnictwu, całość dystrybucji i sprzedaży pozostaje po naszej stronie. Indywidualna sprzedaż książki przez Autor jest możliwa tylko za osobną zgodą naszego wydawnictwa.

 1. Jakie są kanały dystrybucji książki?

To zależy od ustaleń z Autorem. Ze swojej strony oferujemy sprzedaż książki na stronie internetowe POLSKIEJ KSIĘGARNI NARODOWEJ oraz w stacjonarnej księgarni POLSKA KSIEGRANIA NARODOWA w Warszawie oraz zaoferowanie książki hurtowniom i dystrybutorom, z którymi współpracujemy. Decyzja o zakupie książki przez naszych kontrahentów i dystrybutorów należy do nich i nie możemy ich zmusić do jej podjęcia.

 1. Czy możliwe są indywidualne ustalenia z Autorem?

Tak. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem mailowym redakcja@wpromieniach.pl. Odpowiemy na wszystkie pytania.

14. Jak promujemy książkę?

Kiedy autor decyduje się na podpisanie z nami umowy dystrybucyjnej, nie ponosi żadnych kosztów promocji. Leżą one po naszej stronie. W PROMIENIACH działa w ramach grupy wydawniczej, w której ukazują się: „Warszawska Gazeta”, „Gazeta Finansowa”, „Zakazana Historia”, „Polska Niepodległa”, „Home&Market”, „Gentleman” oraz magazyn o książkach „Fanbook”. Działają też telewizje: BiznesInfo.tv, PL1.tv oraz Fanbook.tv.

Mamy także księgarnię stacjonarną oraz dwie księgarnie internetowe. Współpracujemy z hurtowniami i księgarniami w całej Polsce oraz księgarniami internetowymi.

To sprawia, że nasza promocja jest skuteczna i może być skierowana do właściwej grupy odbiorców.

* Co oferujemy w ramach promocji? Patrz punkt 14.